Storytelling

A good salesperson knows how to talk, a great salesperson knows how to tell a story

Storytelling is een inspirerend communicatiemiddel dat mensen bij een boodschap en visie betrekt en drempels wegneemt. Verhalen houden onze aandacht vast en zijn daardoor een uitstekende manier om informatie over te brengen. Maar wat is nou een goede (corporate) story?

Een goed verhaal

In het programma Storytelling leer je het verhaal van jouw merk/organisatie en het product tot leven te brengen. Hoe je een goed verhaal opbouwt en welke ingrediënten het moet bevatten. Een goed verhaal beïnvloedt het onbewuste gedeelte van ons brein; het gedeelte dat ons gedrag stuurt en (koop-)beslissingen neemt. Combineer feiten met attractieve verhalen en er ontstaat een winnende formule om jouw verkoopsucces te vergroten!

Verhalen blijven beter ‘hangen’ dan losse feiten. Hoe meer samenhang in de informatie, hoe gemakkelijker ons brein deze opslaat en bewaart. De crux van een goed verhaal? Begin bij de doelgroep en niet bij jezelf. Want hoe flauw het ook klinkt: luisteraars zijn vooral in zichzelf en hun eigen leefwereld of business geïnteresseerd. Een verhaal moet dus iets bieden dat past in de wereld van de doelgroep, waarin ze zich herkennen. En op basis waarvan ze besluiten jouw bedrijf/sales de opdracht te gunnen, omdat deze gevoelsmatig bij hen ‘past’.