Personal Performance

In het Personal Performance programma worden de ambities en strategische doelen van de organisatie vertaald naar een groei-mindset en effectieve gedragspatronen die van verkopers persoonlijke ondernemers maakt! De deelnemers leren hoe ze het verschil kunnen maken voor de eigen organisatie en de klant. En daardoor succesvoller worden in hun werk.

Van verkoper naar persoonlijk ondernemerschap

Verkopers ‘met hart voor de zaak’ zijn goud waard voor een organisatie. Betrokkenheid, passie, pro-activiteit en een drive om er altijd vol voor te gaan, maken het verschil tussen gewoon ‘je werk doen’ en persoonlijk ondernemerschap.

Personal performance verkoopresultaten

Verkopers die gecommitteerd zijn aan hun organisatie en verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag, worden door klanten gezien als geloofwaardige gesprekspartners en adviseurs. Dat resulteert niet alleen in betere verkoopresultaten, maar ook in een hogere klanttevredenheid en langdurige klantrelaties.