Organisatieontwikkeling

Klaar voor de toekomst

Kort gezegd is organisatieontwikkeling er op gericht te zorgen dat je bedrijf, mensen, dienstverlening en producten inspelen op de veranderende markt en wensen van de klant. Dan gaat het om meer dan alleen goed lopende processen en systemen; succesvolle organisatieontwikkeling vraagt vooral om visie, leiderschap en focus. BOS vergroot de wendbaarheid en het strategisch inzicht bij organisaties die hun commerciële slagkracht willen behouden in een snel veranderend speelveld.

De wereld verandert

Nieuwe technologieën, business modellen en maatschappelijke ontwikkelingen hebben impact op ons bestaan en de manier waarop we zaken doen. Of het nu gaat om Blockchain, Big Data, Artificial Intelligence en robotica, of om veranderende wet- en regelgeving, globalisering van de economie, duurzaamheid of de circulaire economie. Adaptatie van deze veranderingen is essentieel om een speler van formaat te blijven. Daarvoor maken bedrijven strategische keuzes, slaan nieuwe wegen in, optimaliseren processen, voegen (bedrijfs-)onderdelen samen, doen overnames of fuseren.

Verander mee!

Bij elke stap die wordt gezet, dient de klant centraal te staan: zonder klant geen business. Verandering heeft altijd impact op de interne organisatie, operatie en bedrijfscultuur. Daar mag de klant alleen in positieve zin iets van merken. Wat betekent dat voor de organisatie, de mensen en processen? En wat vraagt dat van management en directie? De experts van BOS zorgen voor regie en realisatie bij vraagstukken op het gebied van organisatieontwikkeling, met oog voor de mensen, cultuur en identiteit van de organisatie.

Expertisegebieden Organisatieontwikkeling