Team leiderschap

Team leiderschap is een logisch vervolg op Persoonlijk leiderschap. In dit programma ligt het accent op samenwerken, sturen, communiceren en faciliteren. En op het vergroten van de veranderbaarheid van de teamleden en van daaruit de medewerkers. Het team leert directief te zijn op het proces en non-directief op de inhoud: waar willen we naartoe, hoe pakken we dat aan, hoe krijg ik de ander in beweging?

Teamleiders staan voor de uitdaging het groepsbelang en de belangen van het individu in balans te houden. En daarnaast de rol die het team in de organisatie heeft optimaal in te vullen. In het programma Team leiderschap gaat het om stuurmanskunst en specifieke vaardigheden die de veranderbaarheid van het team en de medewerkers vergroten.

Doel bepalen en in beweging komen

Welke patronen spelen er in de onderstroom, wat is ieders aandeel hierin? Hoe versterken we de eigen verantwoordelijkheid, onderlinge samenwerking en synergie? Het team leert directief te zijn op het proces en non-directief op de inhoud: waar willen we naartoe, hoe pakken we dat aan, hoe krijg ik de ander in beweging? In het programma draait het o.a. om vertrouwen, samenwerken, leiden, waarderen, stimuleren en innoveren.

Verbeteren teamperformance

Team leiderschap maakt het huidige niveau van functioneren van het team inzichtelijk en brengt effectieve verbeterstappen aan. Met ervaringsgerichte oefeningen en casuïstiek maakt het team zich de benodigde teamvaardigheden eigen en krijgt daarmee concrete handvatten om deze in werksituaties succesvol toe te passen op elkaar en de medewerkers.

Aanvullende programmaonderdelen

BannerLaptop

TMA

Ambities en verwachtingen; je hebt ze als persoon én als werkgever. De Talent Motivatie Analyse brengt in kaart waar iemands drijfveren en talenten zitten en helpt zo om de ontwikkelmogelijkheden inzichtelijk te maken.
Banner-Stoelen

Business coaching

Business coaching is een individueel ontwikkeltraject. Deze coaching gebeurt vaak in combinatie met een bedrijfstraining, maar ook apart. Het laat de gecoachte de dingen zelf uitvinden wat vaak tot betere, creatievere en innovatieve oplossingen leidt.
BannerIntervisie

Intervisie

Intervisie is bewust veranderen. Het is een vorm van deskundigheidsbevordering, waarbij professionals een beroep doen op hun collega’s of vakgenoten om inzicht te krijgen in werkgerelateerde vraagstukken.