Intervisie

Tussen de opleidingsdagen Intervisie is bewust veranderen. Het is een vorm van deskundigheidsbevordering, waarbij professionals een beroep doen op hun collega’s of vakgenoten om inzicht te krijgen in werk gerelateerde vraagstukken.

Bij intervisie staan vraagstukken rondom werkstijl en daarop van invloed zijnde persoonlijke en/of professionele opvattingen centraal. In een vaste groep deelnemers wordt met een methode als leidraad en via het stellen van vragen een vraagstuk van één van de deelnemers ontvouwd. De deelnemers dragen geen oplossingen aan, maar stimuleren de casusinbrenger door het stellen van helpende en prikkelende vragen om, vanuit diens eigen oplossend vermogen, zicht te krijgen op het eigen vraagstuk.

Uitdaging

  • Tijdens intervisie wordt men zich bewust van de eigen persoonlijke stijl en opvattingen in het werk.
  • Die spelen een cruciale rol in de wijze waarop men het werk aanpakt en hebben daardoor weer invloed op de organisatie.
  • We noemen dit verborgen bestuurders: eigen, impliciete overtuigingen die je in je werk sturen.
  • Tijdens intervisie helpt men elkaar bij het ontdekken en verhelderen van deze verborgen bestuurders, zodat verbeteringen kunnen worden gerealiseerd.
  • Je moet je hier eerst bewust van zijn, voordat je daar iets mee kunt doen. En dat terwijl de omgeving het soms al bespeurt: de blinde vlek.