Business coaching

Business coaching is een individueel ontwikkeltraject. Deze coaching gebeurt vaak in combinatie met een bedrijfstraining, maar ook apart. Het laat de gecoachte de dingen zelf uitvinden. Dat leidt vaak tot betere, creatievere en innovatieve oplossingen. Deze hebben zowel op de persoon als op zijn/haar prestaties effect. Meer zelfvertrouwen en inzicht zorgen voor meer initiatief, verantwoordelijkheid en participatie. Hierdoor komen mensen beter tot hun recht in de organisatie en presteren ze ook beter.

Persoonlijk leerdoel

Het leerdoel bij Business coaching is persoonlijk en daardoor niet eenduidig. De coach maakt een inventarisatie van persoonlijke behoeften in het licht van de bedrijfsbehoeften en bedrijfsdoelstellingen. Daarna komt er een ontwikkelplan. Overigens is de inhoud van de gesprekken tussen coach en gecoachte vertrouwelijk. En vooraf worden afspraken gemaakt over welke inhoud gedeeld kan worden met de opdrachtgever.

Business coaching: aanpak

Na een voorgesprek met de opdrachtgever wordt een kennismakingsgesprek met de gecoachte gehouden. Hierin worden diens behoeften geïnventariseerd en afspraken gemaakt over het vervolg. Het vervolg kan bestaan uit een afgesproken aantal gesprekken, afgestemd op de coachvraag of de doelstellingen van de gecoachte, of een volledig ontwikkeltraject, gebaseerd op TMA.