TMA

Ambities en verwachtingen; je hebt ze als persoon én als werkgever. Soms matchen die perfect, maar soms lopen de sporen uiteen en is het zoeken naar de plek waar iemand tot recht komt én bijdraagt aan het succes van het bedrijf, het team of de afdeling. De Talent Motivatie Analyse brengt in kaart waar iemands drijfveren en talenten zitten en helpt zo om de ontwikkelmogelijkheden inzichtelijk te maken. Dit TMA assessment vormt daarmee een uitstekende basis voor het inzetten van individuele- en team coachingstrajecten.

Talent- en competentiemanagement

Om iemand daadwerkelijk te kunnen beoordelen op gedrag en ontwikkelbaarheid van competenties moeten al deze invloedfactoren goed in kaart gebracht én meegewogen worden. Daarvoor zijn binnen de TMA-methode diverse instrumenten beschikbaar die kunnen worden ingezet om individuen of een team optimaal te ontwikkelen. De analyse meet de drijfveren en talenten van een persoon en daarmee de motivatie; input waarmee een voorspelling kan worden gedaan over iemands natuurlijke gedrag en de ontwikkelbaarheid van bepaalde competenties.

Toepasbaarheid van de TMA analyse

De TMA brengt iemands drijfveren en talenten in beeld, waardoor je een voorspelling kunt doen over iemands natuurlijke gedrag en de ontwikkelbaarheid van competenties. De TMA analyse kan daarom goed worden ingezet bij:

  • Teamontwikkeling en samenwerking
  • Coachen en ontwikkelen van medewerkers
  • Selectie van nieuwe medewerkers
  • Beroepskeuze
  • Re-integratie of outplacement