Coachend leiderschap

Coachend leiderschap is een logisch vervolg op Persoonlijk leiderschap. In dit programma ligt het accent op sturen, communiceren en faciliteren. En op het vergroten van de veranderbaarheid.

Team en klanten faciliteren

Een coachend leider is in staat om vanuit de perceptie van de klant, het team en/of medewerker(s) te denken, situaties in te schatten en daarop te anticiperen. Om vervolgens de ander of het team te faciliteren bij keuzes die gemaakt, of veranderingen die doorgevoerd moeten worden. Coachend leiderschap vergroot de stijlflexibiliteit van de deelnemers. Zij leren directief te zijn op het proces en non-directief op de inhoud: waar wil ik naartoe (met deze klant/medewerker), hoe pak ik dat aan, hoe krijg ik de ander in beweging?

Coachend leiderschap effectief verbeteren

Coachend leiderschap maakt het huidige niveau inzichtelijk en brengt effectieve verbeterstappen aan. Via casuïstiek en rollenspellen maken de deelnemers zich de coachende vaardigheden eigen – en hebben daarmee concrete handvatten om deze in hun werksituaties succesvol toe te passen.

Aanvullende programmaonderdelen

BannerLaptop

TMA

Ambities en verwachtingen; je hebt ze als persoon én als werkgever. De Talent Motivatie Analyse brengt in kaart waar iemands drijfveren en talenten zitten en helpt zo om de ontwikkelmogelijkheden inzichtelijk te maken.
Banner-Stoelen

Business coaching

Business coaching is een individueel ontwikkeltraject. Deze coaching gebeurt vaak in combinatie met een bedrijfstraining, maar ook apart. Het laat de gecoachte de dingen zelf uitvinden wat vaak tot betere, creatievere en innovatieve oplossingen leidt.
BannerIntervisie

Intervisie

Intervisie is bewust veranderen. Het is een vorm van deskundigheidsbevordering, waarbij professionals een beroep doen op hun collega’s of vakgenoten om inzicht te krijgen in werkgerelateerde vraagstukken.