Privacyverklaring

Bij BOS hechten we veel waarde aan de privacy van onze klanten. BOS behandelt uw gegevens met respect en beschermt deze zorgvuldig. Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens BOS verzamelt en hoe deze gegevens gebruikt worden. Op de rechtsverhouding tussen u en BOS is het Nederlands recht van toepassing en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Opslag van persoonlijke informatie binnen BOS

BOS verzorgt onder andere klassikale en digitale trainingen aan de medewerkers van haar klanten met als doel het aanleren en borgen van nieuwe kennis en vaardigheden. Om dit te kunnen doen, slaat BOS zowel persoonlijke data als niet-persoonlijk identificeerbare data op over individuen die haar diensten gebruiken. Deze data kan persoonsgegevens bevatten zoals een naam, e-mailadres, telefoonnummer en behaalde resultaten.

BOS verzamelt persoonsgegevens wanneer u:

  • door uw werkgever wordt aangemeld voor deelname aan een klassikale training;
  • zichzelf aanmeldt voor een klassikale training via het open inschrijving principe;
  • gebruik maakt van één of meerdere door BOS aangeboden digitale leermiddelen;
  • contact opneemt met BOS.

BOS verzamelt, bewaart en gebruikt uw persoonlijke informatie, zodat u gebruik kunt maken van onze digitale leermiddelen en deel kunt nemen aan klassikale trainingen. Specifieker worden uw persoonlijke gegevens gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Registratie en communicatie met betrekking tot de klassikale trainingen.
  • Aanmelden voor de digitale leermiddelen op basis van naam en e-mailadres.
  • Analyse ten behoeve van rapportage aan de werkgevers van deelnemers.

Gedurende de periode dat u zich in een opleidingstraject bevindt, kunt u zich niet uitschrijven voor de communicatie met betrekking tot het betreffende opleidingstraject. Deze communicatie stopt vanzelf wanneer u het traject hebt afgerond.

BOS bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig voor de benoemde doeleinden. Maximaal twee jaar na afronden van een opleidingstraject zal BOS uw gegevens uit haar systemen verwijderen. In het geval dat een klant of partner met BOS een andere termijn is overeengekomen, zal BOS de met de klant overeengekomen termijn hanteren. U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen en/of te (laten) verwijderen. Zie het hoofdstuk hieronder over uw rechten onder de privacywetgeving.

Rechten onder de privacywetgeving

Onder de wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Hieronder een kort overzicht over hoe wij bij BOS deze rechten behandelen.

Recht op dataportabiliteit: Wanneer u uw gegevens wilt opvragen om mee te kunnen nemen of door te kunnen geven, dan kunt u een e-mail met een verzoek daartoe sturen naar info@bos-com.nl. Wij leveren de gevraagde informatie binnen vier weken in Excel vorm aan.

Recht op vergetelheid: U kunt een e-mail sturen naar info@bos-com.nl met het verzoek vergeten te worden. BOS zal binnen vier weken gehoor geven aan het verzoek om vergeten te worden. Vier weken na dit bericht zal BOS de gebruiker vergeten en alle data verwijderen. Zodra dit is gebeurd, stuurt BOS een e-mail hierover aan de gebruiker.

Recht op inzage, rectificatie en aanvulling: U kunt een e-mail sturen naar info@bos-com.nl voor inzage, rectificatie, aanvulling of verwijdering van uw gegevens. We zullen binnen vier weken gehoor geven aan het verzoek.

Recht op beperking van de verwerking: U kunt een e-mail sturen naar info@bos-com.nl. We zullen binnen vier weken gehoor geven aan het verzoek om de verwerking van specifieke persoonsgegevens te beperken. Vier weken na dit bericht zal BOS de gevraagde beperking doorvoeren. Zodra dit is gebeurd, sturen wij u hierover een e-mail.

Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: Wij verwerken geen persoonsgegevens waarbij geautomatiseerde besluitvorming en profilering het doeleinde zijn.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking: U kunt een e-mail sturen naar info@bos- com.nl. We zullen binnen vier weken gehoor geven aan het verzoek om de verwerking van specifieke persoonsgegevens te beperken. Vier weken na dit bericht zal BOS de gevraagde beperking doorvoeren. Zodra dit is gebeurd, sturen wij u hierover een e-mail.

Wanneer u bezwaar maakt tegen gegevensverwerking en/of een beperking van de verwerking oplegt, kan dit betekenen dat u in verminderde mate of zelfs helemaal niet meer gebruik kunt maken van de aangeboden diensten van BOS.

Tot slot behoudt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van uw gegevens

BOS draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor toelichting of vragen kunt u terecht via info@bos-com.nl.

Verstrekken van uw gegevens aan derden

BOS zal uw persoonlijke gegevens nooit verkopen of verhuren. Voor bepaalde diensten wordt een deel van uw gegevens verstrekt aan derden (lees: subverwerkers). Deze verwerking is noodzakelijk voor een optimale ervaring van onze diensten en digitale leermiddelen. Subverwerkers hebben geen toegang tot al uw persoonsgegevens, maar uitsluitend tot die informatie die ze nodig hebben om hun functie uit te kunnen voeren. Een gedetailleerd overzicht van welke persoonsgegevens partijen ontvangen, kunt u opvragen bij info@bos-com.nl. Hieronder een overzicht van de categorieën ontvangers van uw persoonsgegevens.

Gebruik van Cookies

De digitale leeromgeving van BOS maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op uw computer wordt geplaatst door het systeem van de website die u bezoekt. Een cookie bevat informatie over uw bezoek aan het platform. De cookies die zijn geplaatst op uw computer worden gebruikt voor de volgende doelen:

  • Het onthouden van sessies en gebruikersnamen.
  • Het verbeteren van de website door inzicht te krijgen in het gebruik van de website.
  • Het beschermen tegen geautomatiseerde aanmeldingen.

Het is mogelijk om cookies te blokkeren of om geen toestemming te geven voor het gebruik van cookies. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van uw browser, zie bijvoorbeeld de uitleg van de consumentenbond. Door het uitschakelen van cookies zullen bepaalde delen van de digitale leeromgeving minder goed of niet meer functioneren.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Indien BOS besluit haar Privacyverklaring te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in deze Privacyverklaring. Wij raden u daarom aan regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Bij BOS hebben we geen Functionaris Gegevensbescherming zoals beschreven staat in de AVG. Wij voldoen niet aan één van de drie grondslagen daartoe. Bekijk hier welke drie grondslagen door de Autoriteit Persoonsgegevens zijn beschreven. Als u vragen of verzoeken heeft over deze Privacyverklaring, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@bos-com.nl.

Versie 1.0: 22-05-2018